Перелік тем до самостійних занять:


1.Мета і зміст дисципліни «Професійної орієнтації випускників ВНЗ на ринку праці»

2.Значення розвитку інфраструктури ринку праці.

3.Законодавчі акти та нормативні документи з питань працевлаштування випускників ВНЗ.

4.Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України.

5.Основні засади функціонування ринку праці в Україні.

6.Класифікація та сегментація ринку.

7.Ринок праці як складова ринкової системи.

8.Структура ринку праці і його елементи.

9.Адміністративна структура центрів зайнятості.

10.Заходи сприяння зайнятості сільського населення.

11.Особливості працевлаштування в сучасних умовах (техніка пошуку роботи).

12.Пошуки джерел вакансій.

13.Резюме як один з найефективніших інструментів пошуку роботи.

14.Психологічні аспекти спілкування.

15.Співбесіда-важливий етап пошуку роботи.

16.Види ділових листів.

17.Система професійної підготовки фахівців для роботи в сільській місцевості  та їх працевлаштування.

18.Запобігання розвитку безробіття на селі та заходи зі створення робочих місць у сільській місцевості.

19.Створення власного підприємства на селі.

20.Правове регулювання трудових відносин.

21.Трудовий договір.

22.Права та обов’язки молодого спеціаліста.

Немає коментарів:

Дописати коментар