ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ


1. Завдання, мета і зміст дисципліни «Профорієнтація  випускників ВНЗ на ринку праці».

2.Освіта як важлива характеристика індивідуального пропонування праці.

3.Необхідність,сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці.

4.Види угод.

5.Колективний договір.

6.Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці.

7.Закон України «Про зайнятість населення».

8.Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

9.Кодекс законів про працю України.

10.Визначення ринку праці.

11.Особливості визначення об’єкта ринку праці.

12.Структура ринку праці і його елементи.

13.Зовнішній і внутрішній види  ринку праці за структурою.

14.Сегментація ринку праці.

15.Ринок праці як органічна ланка ринкової системи.

16.Функції ринку праці та необхідність його регулювання.

17.Основні функціональні завдання центрів зайнятості.

18.Адміністративна структура центрів зайнятості.

19.Процедура звернення до центрів зайнятості випускників ВНЗ щодо працевлаштування.

20. Надання соціальних послуг з працевлаштування громадянам, які проживають в сільській місцевості.

21.Підготовка,перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців з метою ефективного використання

трудових ресурсів.

22.Пошук роботи на основі власних бажань.

23.Пошук роботи на основі врахування потреб ринку праці.

24.Пошук роботи на основі особистого досвіду практичної роботи.

25.Поняття  «джерело вакансій».

26.Визначення та пошуки різних джерел отримання інформації про вакансії.

27.Цінність використання цих джерел.

28.Вдалий початок.

29.Підготовка до співбесіди з роботодавцем.

30.Відповідаємо на запитання роботодавця.

31.Мета складання резюме.

 

32.Правила його оформлення.

33.Розуміння його принципів написання.

34.Планування співбесіди.

35.Психологічні аспекти спілкування.

36.Оголошення як один із способів пошуку роботи.

37.Складання та розміщення оголошення.

38.Роль співбесіди у пошуку роботи.

39.Види сівбесід.

40.Структура і принципи побудови ділових листів.

41.Реквізити.

42.Характеристика ділових листів і вимоги до них.

43.Види ділових листів.

44.Переваги телефонних дзвінків у знаходженні та опрацюванні потенційних робочих місць.

45.Важливість підготовки до телефонної розмови з роботодавцем.

46.Поради щодо подолання невпевненості у собі під час телефонної розмови з роботодавцем.

47.Планування потреби підготовки фахівців для роботи в сільській місцевості.

48.Переваги цільового скерування під час навчання  і подальшого працевлаштування.

49. Державна політика України у сфері безробіття в сільській місцевості

50. Безробіття на селі: причини та шляхи подолання

51. Оцінка зайнятості та безробіття сільського населення у Львівській області

52.Створення власного підприємства на селі

53.Порядок прийняття на роботу.

54.Порядок звільнення з роботи.

55.Укладання трудового договору.

56.Розірвання трудового договору.

57.Строковий трудовий договір.

58.Строк випробування при прийнятті на роботу.

59.Порушення прав працівника та способи їх захисту.

60.Порядок прийняття на державну службу.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар